Nationaal Monument Srebrenica Genocide

“De missie van de stichting Nationaal Monument Srebrenica Genocide ‘95 is het realiseren, behouden en beheren van een monument op een prominente locatie in Den Haag ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Srebrenica genocide gepleegd in 1995.

Wij trekken de betekenis van het woord ‘monument’ breder dan doorgaans gedacht; niet ‘iets van steen’, zoals het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Het Engelse woord ‘memorial’ lijkt ons juister voor wat wij bedoelen met ‘monument’. Misschien het beste te vertalen als ‘herdenkingsruimte’ of ‘herdenkingsbouwwerk’.

Het creatieproces van het monument zal transparant zijn. Het publiek zal breed worden geïnformeerd en uitgenodigd om deel te nemen. We zullen alle direct belanghebbenden uitnodigen om deel te nemen aan het project om o.a. de sociale, culturele en financiële steun voor het project te bewerkstelligen. We zullen een ontwerpprijsvraag organiseren voor het monument en een openbaar debat organiseren om de geselecteerde ontwerpoplossingen te bespreken.

Op deze manier willen we een herdenkingsplek creëren die past in de stad Den Haag, eigentijds is en zo veel mogelijk belangen behartigt. We zien het als een collectieve onderneming die past bij onze tijd en onze democratische waarden. De aankomende periode gebruiken we om zo veel mogelijk inbreng te krijgen aan welke kwaliteiten het Nationaal Srebrenica monument moet voldoen. Tevens zoeken we zo veel mogelijk steun voor het initiatief om een Nationaal Srebrenica monument in Den Haag te realiseren. Wilt u of uw organisatie het initiatief steunen of heeft u inhoudelijke inbreng dan kunt u ons via onze contactpagina een bericht sturen.

Als we alle informatie hebben verzameld waaraan het monument moet voldoen en we de mogelijkheden hebben verkend voor een locatie in Den Haag, zullen we via deze website de ontwerpprijsvraag aankondigen. Ook alle voorafgaande publieke bijeenkomsten over het initiatief zullen we ook hier aankondigen.”